Biodynamisk odling

Vad innebär biodynamisk odling?

Biodynamisk odling är en vetenskap framtagen av den filosofen och naturvetaren Rudolf Steiner (1861-1925) och är en strävan mot ett sundare jordbruk och hälsosamma produkter, där kvalitet snarare än kvantitet är det essentiella.

För biodynamisk produktion gäller samma krav som vid ekologisk odling men man tar det ett steg längre. Den biodynamiska odlingsmetoden innebär att vingården och alla dess beståndsdelar ses som en enskild organism där de enskilda beståndsdelarna tillsammans skapar en enhet. På en biodynamisk vingård strävar odlaren för att upprätthålla en naturlig balans genom att minimera yttre faktorer och bevara den naturliga balansen.

I odlingen tar man hänsyn till naturens cykler och rytmer (t.ex. årstider samt solens- och månens energi och solljus). Genom att förstå dessa cykler och deras påverkan kan man uppnå en högre druvkvalitet och därmed bättre viner. På en biodynamisk vingård är man så långt som det är möjligt självförsörjande på kompost och gödsel.

För att främja jordens bördighet och vitalitet används olika biodynamiska preparat som en del av jordbruket. Preparaten tillsätts i gödseln och komposten för att öka jordens mikroliv, reglerar obalanser i växtodlingen och förbättrar druvavkastningen. Det finns totalt sätt nio olika preparat som används årligen.

Demeter

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet, läs gärna mer på deras hemsida.

VÅRA BIODYNAMISKA VINER