Ekologisk odling

Vad innebär ekologisk odling?

Ekologisk odling innebär att syntetiska bekämpningsmedel, växtgifter och gödningsmedel utesluts helt i produktionen. Man strävar efter att i så hög mån som det är möjligt vara självförsörjande, använda förnyelsebara resurser samt fungera som ett kretslopp och på så sätt gynna den biologiska mångfalden.

Detta innebär att man på en ekologisk vingård finner insekter, bin, fåglar och andra organismer som kontrollerar skadegörande insekter och ogräs, för att skapa en balanserad miljö där vinrankorna kan frodas.

Istället för syntetiska bekämpningsmedel, växtgifter och gödsel används för området naturliga produkter som innehåller svavel, kväve, koppar och kalcium. Komposten produceras av druvskal, stjälkar och djurspillning. Ogräs kontrolleras av djur så som alpacka, getter, gäss och hönor. Gräs och baljväxter används som gödning för att på så sätt tillföra kväve till jorden.

Utöver detta använder man så kallade biologiska korridorer mellan rankorna där olika typer av gräs, baljväxter och blommor växer. Gräs och baljväxter bidrar med kväve och näring till jorden och blommor attraherar nyttiga insekter, för att på så sätt hålla dem undan från druvorna.

Ekologisk vinodling bidrar till hälsosammare mat utan kemiska substanser samt undviker problem som skapas genom en traditionell vinodling, exempelvis försämrad jordkvalitet, miljöföroreningar, minskad mångfald och giftrester.

Ekologiska märkningar

För att märka en produkt som ekologisk i Sverige krävs att produkten är certifierad, vilket innebär att EU:s krav gällande ekologisk odling samt tillverkning uppfylls. Certifieringen sker genom att ett oberoende kontrollorgan godkänner produktionen. Efter godkännande har producenten rätt att använda EU:s märkning för ekologiska produkter, det s.k. ”EU-lövet”. Förutom EU-lövet finns ett flertal andra ekologiska certifieringar i Sverige, till exempel KRAV.

EU_Organic_Logo

KRAV

KRAV är en av Sveriges mest kända miljömärkningar. KRAV är mer omfattande och inkluderar till skillnad från EU-märkningen även regler för klimat och sociala villkor. Det handlar inte bara om själva druvodlingen utan även om under vilka villkor slutprodukterna har producerats med tanke på både människa och miljö. Läs gärna mer på KRAV:s hemsida.

KRAV

VÅRA EKOLOGISKA VINER