Rättvisemärkning

Syftet med rättvisemärkningar är att garantera förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och arbetare. Fokus ligger på rättvis prissättning och sjysta sociala villkor som anständiga löner, sjukvård och skolgång för barn. Även vissa miljökrav ingår om än inte i samma omfattning som för en ekologisk certifiering. Två vanligt förekommande internationella certifieringar är Fairtrade och Fair for Life.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som verkar för att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft, för att på så sätt skapa förändring. Genom att välja ett Fairtrade-märkt vin bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda. Måler är att all internationell handel ska baseras på respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön.

Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid

Som Fairtrade-märkt produkt uppfyller man en rad regler som bygger på ekonomisk, social och miljömässig utveckling. För mer information or Fairtrade, besök deras hemsida.

Fair for Life

Fair for Life är ett certifieringsprogram som grundar sig på 1. respekt för de mänskliga rättigheterna och rättvisa arbetsvillkor och 2. respekt för ekosystemet samt främja den biologiska mångfalden och hållbara jordbruksmetoder. Fair for Life säkerställer att mänskliga rättigheter efterlevs och att odlaren har goda och rättvisa arbetsförhållanden samt får rättvist betalt. För mer information om Fair for Life, besök deras hemsida.

VÅRA RÄTTVISEMÄRKTA VINER