Fetzer Vineyards

Fetzer Vineyards druvor

Vinhuset Fetzer grundades 1968 av Barney Fetzer i Mendocino, Kalifornien nordligaste vinregion. Här ligger odlingarna nära Stilla havets kust som bidrar med svala vindar och dimma som svalkar druvorna i det annars varma klimatet.

Hållbar vinodling

På Fetzer hade man tidigt ett hållbart tänkande och företaget betraktas i dag som pionjärer inom hållbar vinproduktion. Det hållbara synsättet är integrerat genom hela vinframställningen; i energin som används, i materialet som köps in och investeringarna på vingårdarna. 100 % av Fetzers egen vinodling är ekologisk sedan 1984 och man arbetar kontinuerligt för att utveckla hållbara metoder inom miljö och socialt ansvarstagande. På Fetzer menar man att ju bättre harmonin är mellan vinframställningen och miljön, desto bättre blir kvaliteten på vinerna.

Fetzer äger i dag nära 1000 hektar och mer än 35 % av marken består av oodlad mark. På vingårdarna växer inte bara vinstockar utan ett flertal täckgrödor för att främja den biologiska mångfalden på vingården. Täckgrödorna gör även jorden bördigare, attraherar nyttiga insekter och ormar samt hundratals rovfåglar, ugglor och andra vilda djur.

Fetzer använder sig av lättviktsflaskor som till 35 % är tillverkade av återvunnet glas och vinkartongerna är tillverkade av 100 % återvunnet material. Man har också ett ambitiöst återvinningsprogram som har bidragit till en avfallsminskning med 96 % sedan 1990. Utöver detta använder man endast grön energi. Sedan 2010 är företaget certifierat Sustainable av CCSW (California Certified Sustainable Winegrowing) och man har även tilldelats den åtråvärda utmärkelsen ”State of California’s Waste Reduction Award ” hela 15 gånger.

2014 blev Fetzer som första vineri att få ”Zero Waste” cerifiering, vilket innebär att all restmaterial återanvänds, återvinns eller komposteras.

B-Corp

Fetzer är den största B Corp-certifierade vinproducenten i världen. B Corps standard är utvecklad av den icke vinstdrivna organisationen B-Lab, som anses ha de högst ställda kraven på företag inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande och transparens. Ett företag som certifieras enligt B Corp behöver inte bara ta hänsyn till aktieägarna utan till alla som påverkas av företagets verksamhet på något sätt, så som anställda, leverantörer, samhället och miljön. Fetzer har det ambitiösa målet att bli s.k. net positive år 2030 vilket innebär att de inte endast strävar efter att bli klimatneutrala utan att de går steget längre med målsättningen att bidra med ett resursöverskott.

Vattenrening

I slutet på april 2017 färdigställde Fetzer Vineyards, som första vineri i USA, sitt vattenreningssystem från BIDA. Systemet bygger på att daggmaskar ”äter upp” föroreningarna i vattnet som använts på vingården. Processen tar endast fyra timmar och ut på andra sidan kommer rent vatten som kan användas igen. Fetzer räknar med att de, tack vare det nya systemet, kommer att använda 85 % mindre energi för vattenrening. Dessutom kommer ca 60 miljoner liter vatten per år kunna återanvändas på plats, helt utan inblandning av kemikalier.

Läs gärna mer om Fetzers arbete på deras hemsida.

SE VINER