Novas

Emiliana-flower-wasp

Namnet Novas

I dag vet vi att när stjärnor exploderar så frigörs material och energi, vilket i våra ögon syns som ett spektakulärt ljussken. Men när de forntida astronomerna hade turen att observera en sådan händelse, trodde de att de bevittnade födelsen av en ny stjärna och gav händelsen namnet ”Stella Nova” (ny stjärna). Emilianas vinserie Novas skapades som en hyllning till de astronomer som tålmodigt och med nyfikenhet observerade naturen efter händelser som denna.

Om vinerna

Platserna där Novas druvor odlas har valts ut med stor omsorg, efter varje enskild druvsort unika egenskaper och behov, för att säkerställa att varje enskilt vin ska representera det bästa som varje vinregion har att erbjuda. Vinrankorna övervakas dagligen av erfarna vingårdsarbetare samt vinmakare och deras hårda arbete, nyfikenhet och ständiga innovationsarbete bidrar till skapandet av de mest lysande stjärnorna i varje region.

Vinmakaren

Emilio Contreras är bofast vinmakare på Palmeras Estate. Han har arbetat hos Emiliana sedan 2007 och har för närvarande ansvar för de röda vinerna i vinserierna Novas, Adobe och Birds of Paradise. Emilio har en lantbruksingenjör-examen med inrikning enologi från University of Chile. Vid sidan av studierna var Emilio assisterande vinmakare hos Viña Valdivieso och Casa Lapostolle och han utförde praktik hos Concha y Toro i Puente Alto. Efter studierna arbetade Emilio som vinmakare hos Viña Terramater samt vinerier i USA och Australien för att sedan påbörja sin karriär hos Emiliana.

SE VINER