Ekologisk odling

Vad innebär ekologisk vinodling?

Ekologisk vinodling innebär att syntetiska bekämpningsmedel, växtgifter och gödningsmedel utesluts i produktionen. Man strävar efter att bli självförsörjande, använda förnyelsebara resurser samt gynna den biologiska mångfalden.

Det innebär att man på en ekologisk vingård finner insekter, bin, fåglar och andra organismer som kontrollerar skadegörande insekter och ogräs, för att skapa en balanserad miljö där vinrankorna kan frodas.

Istället för syntetiska bekämpningsmedel, växtgifter och gödsel används för området naturliga produkter som innehåller svavel, kväve, koppar och kalcium. Druvskal, stjälkar och djurspillning blir till kompost. Ogräs hålls borta med hjälp av olika djur som till exempel alpackor, getter, gäss och hönor. Som gödning används gräs och baljväxter för att tillföra kväve till jorden.

Utöver det använder man så kallade biologiska korridorer mellan rankorna där gräs, baljväxter och blommor växer. Gräset och baljväxterna bidrar med kväve och näring till jorden samtidigt som blommorna attraherar nyttiga insekter, för att på så sätt hålla dem borta från druvorna.

Med ekologisk vinodling skapar man ett vin utan syntetiska bekämpningsmedel samtidigt som man undviker problem till följd av traditionell vinodling så som försämrad jordkvalitet, miljöföroreningar, minskad mångfald och giftrester.

Ekologiska märkningar

För att märka en produkt som ekologisk i Sverige krävs att produkten är certifierad, vilket i praktiken innebär att EU:s krav gällande ekologisk odling samt tillverkning uppfylls. Certifieringen verifieras av ett oberoende kontrollorgan och efter godkännande har producenten rätt att använda EU:s märkning för ekologiska produkter, ”EU-lövet”. Förutom EU-lövet finns ett flertal andra ekologiska certifieringar i Sverige, till exempel KRAV.

EU_Organic_Logo

VÅRA EKOLOGISKA VINER