Biodynamisk odling

Vad innebär biodynamisk odling?

Biodynamisk odling är en vetenskap framtagen av filosofen och naturvetaren Rudolf Steiner (1861-1925) där man strävar mot att skapa ett sunt jordbruk samt hälsosamma och mer näringsrika produkter, där kvalitet snarare än kvantitet är det essentiella.

För biodynamisk odling gäller samma krav som vid ekologisk odling men man tar det ett steg längre. Biodynamisk vinodling innebär att vingården och dess beståndsdelar ses som en enskild organism där odlaren strävar efter att vara bevara den naturliga balansen genom ett självförsörjande där yttre faktorer minimeras. För att uppnå självförsörjande är ett resursbevarande kretsloppstänkande avgörande. Syftet är att hushålla med naturresurser, skydda miljön och den biologiska mångfalden samt värna om djurens välbefinnande.

För att främja jordens bördighet och vitalitet används nio olika biodynamiska preparat. Preparaten tillsätts i gödsel och kompost för att öka jordens mikroliv, reglera obalanser i växtodlingen och för att förbättra druvavkastningen.

Inom biodynamisk odling utgår man från att allt utgör en helhet där inte bara solen, utan även planeterna och månen påverkar det som sker på jorden. Genom att förstå dess påverkan och följa cyklerna kan man enligt den biodynamiska filosofin uppnå en högre druvkvalitet och därmed bättre viner.

Demeter

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamiskt odling. I Sverige representeras Demeter av Svenska Demeterförbundet, läs gärna mer på deras hemsida.

VÅRA BIODYNAMISKA VINER