Hållbarhet

Concha y Toro S.A. arbetar sedan 2014 aktivt med hållbarhetsfrågor  och idag omfattas samtliga medarbetare, dotterbolag och leverantörer av Concha y Toros ”Code of Business Conduct and Ethics” (finns att läsa i sin helhet här). En kompletterande kod avsedd för leverantörer (”Code of Conduct for Suppliers”) inkluderas i varje upphandling. Koden är bl.a. baserad på principerna i FN Global Compact och föreskrifterna i BSCI (Business Social Compliance Initiative), en uppförandekod som Systembolagets samtliga leverantörer sedan 2012 har förbundit sig till att uppfölja.

VCT Sweden AB arbetar nära producenterna samt andra intressenter och fokus ligger på de tre vedertagna delarna inom hållbarhet; social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Arbetet med det sociala ansvaret är starkt bundet till BSCI som tillämpas i hela leverantörskedjan och inkluderar förpliktelser vad gäller bland annat efterlevnad av internationellt utlysta mänskliga rättigheter och antikorruptionslagar, förbud mot barnarbete, frihet att organisera sig fackligt, förbud mot diskriminering, efterlevnad av lokala lagar gällande arbetstid och lön samt säkerställa säkra arbetsförhållanden.

Miljöarbetet är främst kopplat både till arbetet hos våra producenter men också till lokala initiativ i Sverige. Vi arbetar nära våra intressenter, exempelvis Systembolaget och lagerpartner, för att åstadkomma ett så effektivt och övergripande miljöarbete som möjligt.

Concha y Toro

 • 2007: Bolaget mäter sedan 2007 utsläpp av växthusgaser enligt den internationellt erkända metoden GHG Protocol
  • Fokus på CO2-mätning, uppföljning och reducering genom hela produktlivscykeln.
  • 2011 introducerades ett projekt med underleverantörer med syfta att minska CO2-utsläppen.
 • 2010: Första vineri att mäta vattenavtrycket år 2010 enligt metoden ”The water footprint network”. Aktuellt fotavtryck är 56 L/glas, vilket är 53 % lägre än industrimedeltalet; 120 L/glas.
 • 2010: Majoriteten av bolagets vinflaskor har konverterats till lättviktsflaskor (<420 gr/75 cl flaska) och sedan 2010 har glasanvändningen reducerats med 38,464 ton.
 • 2012: Sedan 2012 är hållbarhet uttalat en viktig del i bolagets långsiktiga strategiarbete och man började rapportera hållbarhetsarbetet enligt GRI-metoden (Global Reporting Initiative), se senaste rapporten här.
 • 2013: Sedan 2013 är Concha y Toro certifierade enligt branschorganisationen Wines of Chiles hållbarhetskod.
 • 2014: Concha y Toro S.A. är medlem i FN Global Compact sedan 2014

Emiliana Organic Vineyards

Emiliana Organic Vineyards bedriver en ekologisk- samt biodynamisk odling och är certifierande inom rättvis handel (Fairtrade och IMO – fair for life) samt certifierade enligt branschorganisationen Wines of Chiles hållbarhetskod.

 • 1998: Certifierat ekologiskt enligt IMO
 • 2001: DNV ISO 14001:2004 Environmental Management
 • 2006: Certifierat biodynamiskt enligt Demeter
 • 2009: Certifierat koldioxidneutrala av CarboNZero (Enviro Mark Solutions) för Gê och Coyam
 • 2011: Certifierade Fairtrade genom FLOCERT
 • 2011: Certifierade IMO Fair for Life
 • 2012: Certifierande av Wines of Chile hållbarhetskod

Läs gärna mer om Emilianas hållbarhetsarbete här.

Fetzer Vineyards

På Fetzer hade man tidigt ett hållbart tänkande och ses idag som pionjärer inom hållbar vinproduktion. Bolaget är ledande inom ett flertal områden, exempelvis avfallshantering och grön el. Sedan 2010 är företaget certifierat Sustainable av CCSW (California Certified Sustainable Winegrowing) och vineriet har tilldelats den åtråvärda utmärkelsen ”State of California’s Waste Reduction Award ” 15 gånger.

Fetzer är den största vinproducenten i världen som är B Corp certifierade och även den första vinproducenten i Kalifornien som är certifierade. B Corps standard är utvecklad av den icke vinstdrivna organisationen B-Lab, som anses ställa de högst ställda kraven på företag inom socialt- och miljömässigt ansvarstagande och transparens. Ett företag som registreras som B Corp behöver inte bara ta hänsyn till aktieägarna utan till alla som påverkas av företagets verksamhet på något sätt, så som anställda, leverantörer, samhället och miljön.

Bonterra Organic Vineyards, som är en del av vinhuset Fetzer, bedriver ekologisk odling sedan 1984. Läs gärna mer här.

På kontorsnivå

Vi vill att hållbarhetstänket genomsyrar hela verksamheten och då handlar det inte om att arbeta för ständiga förbättringar enbart i leverantörskedjan på global och regional nivå utan det innefattar även det lokala dagliga kontorsarbetet och de rutiner medarbetarna har. Vi har lokalt arbetat miljömedvetet sedan starten 2009 och sedan 2013 revideras vi årligen av certifieringsorganet KIWA. Till exempel används endast lågenergilampor och miljöcertifierade produkter på kontoret, vi har hållbarhetskrav vid upphandling av kontorsmaterial, reduceringsmål för antal utskrifter, källsorterar och håller i största möjliga mån video- och telefonkonferenser för att minska affärsresandet och då i synnerhet med flyg.